"Jacksonville Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Jacksonville Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Jacksonville Plaża
  1. Jacksonville rzeczownik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Jacksonville Beach is a city of Florida in the United States.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo