"Gary Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Gary Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Gary Plaża
  1. Gary rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She joins Patti Cohenour, who has been cast in the title role, and Gary Beach.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo