"through Howard Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dzięki Howardowi Plaża
  1. through przyimek + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Five years ago, wanting to move from Ozone Park, she drove through Howard Beach for the first time and liked what she saw.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo