"beach cottage" — Słownik kolokacji angielskich

beach cottage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowy domek
  1. beach rzeczownik + cottage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A 1,219-square-foot beach cottage was offered for sale last month for $1.19 million.

    Podobne kolokacje: