"beach closes" — Słownik kolokacji angielskich

beach closes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plaża zamyka się
  1. beach rzeczownik + close czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Listen to reports on how and why our beaches are closing.

    Podobne kolokacje: