"for beach" — Słownik kolokacji angielskich

for beach kolokacja
Popularniejsza odmiana: for the beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla plaży
  1. for przyimek + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But it can be a bit much for the beach.

    Podobne kolokacje: