"beach erodes" — Słownik kolokacji angielskich

beach erodes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plaża ulega erozji
  1. beach rzeczownik + erode czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Further, when the renourished beaches erode, they often form sharp scarps that the 250-pound turtles cannot climb over.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo