KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"open in Miami Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otwarty w Miami Beach
  1. open czasownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A sister club was opened in Miami Beach.

    Podobne kolokacje: