"beach is closed" — Słownik kolokacji angielskich

beach is closed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plaża jest zamknięta
  1. close czasownik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The beach had been closed because of unhealthy pollution levels.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo