"of the beach" — Słownik kolokacji angielskich

of the beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z plaży
  1. of przyimek + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    By 1900, however, the level of the beach had started to fall.

    Podobne kolokacje:

podobne do "of the beach" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "of the beach" po polsku

rzeczownik
nazwa własna

powered by  eTutor logo