"Beach Club" — Słownik kolokacji angielskich

Beach Club kolokacja
Popularniejsza odmiana: beach club
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Plażowy Klub
  1. beach rzeczownik + club rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "There's a long waiting list for them and every beach club is looking to put in more."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo