eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"beach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

beach rzeczownik

rzeczownik + beach
Kolokacji: 134
Palm Beach • Miami Beach • Virginia Beach • Newport Beach • sand beach • South Beach • Brighton Beach • Howard Beach • ...
beach + rzeczownik
Kolokacji: 115
Beach Boy • beach house • beach resort • beach volleyball • beach ball • beach area • beach club • beach party • beach town • ...
beach + czasownik
Kolokacji: 19
Mr. Beach says • beach stretches • beach makes • beach offers • beach looks • ...
czasownik + beach
Kolokacji: 29
include beaches • born in Beach • wash up on the beach • know for one's beaches • overlook the beach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. born in Beach = urodzony w Plaży born in Beach
2. include beaches = obejmuj plaże include beaches
3. wash up on the beach = pozmywaj na plaży wash up on the beach
4. hold in Beach = ukryj Plażę hold in Beach
5. restore beaches = przywróć plaże restore beaches
6. rebuild beaches = odbuduj plaże rebuild beaches
7. land on the beach = ziemia na plaży land on the beach
8. contain beaches = zawieraj plaże contain beaches
(2) know, close, open, separate
Kolokacji: 4
(3) overlook, flank
Kolokacji: 2
(6) surround, strew
Kolokacji: 2
przymiotnik + beach
Kolokacji: 125
sandy beach • Long Beach • beautiful beach • private beach • white beach • public beach • small beach • popular beach • best beach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.