Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"beach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

beach rzeczownik

rzeczownik + beach
Kolokacji: 134
Palm Beach • Miami Beach • Virginia Beach • Newport Beach • sand beach • South Beach • Brighton Beach • Howard Beach • ...
beach + rzeczownik
Kolokacji: 115
Beach Boy • beach house • beach resort • beach volleyball • beach ball • beach area • beach club • beach party • beach town • ...
beach + czasownik
Kolokacji: 19
Mr. Beach says • beach stretches • beach makes • beach offers • beach looks • ...
czasownik + beach
Kolokacji: 29
include beaches • born in Beach • wash up on the beach • know for one's beaches • overlook the beach • ...
przymiotnik + beach
Kolokacji: 125
sandy beach • Long Beach • beautiful beach • private beach • white beach • public beach • small beach • popular beach • best beach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
1. sandy beach = piaszczysta plaża sandy beach
  • The wall now seemed to open onto a vast, sandy beach.
  • They sat on a sandy beach at the edge of the bay.
  • Just a few minutes will take you to a sandy beach.
  • There is a large sandy beach at the mouth of the river.
  • The sandy beaches are however very popular in the summer.
  • There was a small sandy beach around 3/4 of the lake.
  • When she caught up the professor was standing on a small sandy beach.
  • They went down to the machine, now sitting on the sandy beach far from the water.
  • It is indeed the only sandy beach of its type in the area.
  • They take off from a sandy beach on a small island at the mouth of the river.
2. pristine beach = nieskazitelna plaża pristine beach
3. muddy beach = ubrudzona błotem plaża muddy beach
4. polluted beach = zanieczyszczona plaża polluted beach
(2) Long, endless
Kolokacji: 2
(6) small, little, tiny
Kolokacji: 3
(7) popular, favorite
Kolokacji: 2
(8) best, closest
Kolokacji: 2
(11) nearby, adjacent
Kolokacji: 2
(12) fine, powdery
Kolokacji: 2
(13) main, steep
Kolokacji: 2
(14) dangerous, wild, safe
Kolokacji: 3
(15) narrow, sweeping
Kolokacji: 2
(16) local, balmy
Kolokacji: 2
(17) golden, sunny
Kolokacji: 2
(19) nude, recreational, topless
Kolokacji: 3
(21) famous, famed
Kolokacji: 2
(24) crowded, uncrowded
Kolokacji: 2
(26) flat, undeveloped, natural
Kolokacji: 3
(27) artificial, man-made, fabulous
Kolokacji: 3
(28) lonely, only, uninhabited
Kolokacji: 3
(29) sheltered, protected
Kolokacji: 2
(31) palm-fringed, palm-lined
Kolokacji: 2
(32) shallow, outer
Kolokacji: 2
(34) entire, whole
Kolokacji: 2
(35) gray, old
Kolokacji: 2
(36) western, windy
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.