"along beaches" — Słownik kolokacji angielskich

along beaches kolokacja
Popularniejsza odmiana: along the beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzdłuż plaż
  1. along przyimek + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He would go along the beach and back to the city that way.

    Podobne kolokacje: