"along the beach" — Słownik kolokacji angielskich

along the beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzdłuż plaży
  1. along przyimek + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He would go along the beach and back to the city that way.

    Podobne kolokacje:

podobne do "along the beach" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "along the beach" po polsku

inne
drink na bazie alkoholu, soków, likierów, z dodatkiem owoców np. Caipirinha, Sex on the Beach = beach drink