PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"with one's beaches" — Słownik kolokacji angielskich

with one's beaches kolokacja
Popularniejsza odmiana: with beaches
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś plaże
  1. with przyimek + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They live near any body of water particularly an ocean with a beach.

    Podobne kolokacje: