"Mastic Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Mastic Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Mastyks Plaża
  1. mastic rzeczownik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And next month, officials will meet to discuss formulating a redevelopment plan for the commercial section of Mastic Beach, he said.

    Podobne kolokacje: