PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"at one's Beach" — Słownik kolokacji angielskich

at one's Beach kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy czyjś Plaża
  1. at przyimek + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Remember why you are at the beach in the first place.

    Podobne kolokacje: