"on one's beaches" — Słownik kolokacji angielskich

on one's beaches kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czyjś plaże
  1. on przyimek + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The dead woman on the beach could have been her.

    Podobne kolokacje: