Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"beach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

beach rzeczownik

rzeczownik + beach
Kolokacji: 134
Palm Beach • Miami Beach • Virginia Beach • Newport Beach • sand beach • South Beach • Brighton Beach • Howard Beach • ...
beach + rzeczownik
Kolokacji: 115
Beach Boy • beach house • beach resort • beach volleyball • beach ball • beach area • beach club • beach party • beach town • ...
beach + czasownik
Kolokacji: 19
Mr. Beach says • beach stretches • beach makes • beach offers • beach looks • ...
czasownik + beach
Kolokacji: 29
include beaches • born in Beach • wash up on the beach • know for one's beaches • overlook the beach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. born in Beach = urodzony w Plaży born in Beach
2. include beaches = obejmuj plaże include beaches
3. wash up on the beach = pozmywaj na plaży wash up on the beach
4. hold in Beach = ukryj Plażę hold in Beach
5. restore beaches = przywróć plaże restore beaches
6. rebuild beaches = odbuduj plaże rebuild beaches
7. land on the beach = ziemia na plaży land on the beach
  • I am going to land you on the beach.
  • For a moment it had looked as though it was going to land on the beach.
  • I say we just land on the beach and march straight to the cave.
  • In a few hours they would land on the beach of the island!
  • He was the first to land on the beach and fired the initial shots of the battle.
  • They landed on the beach and went towards the cave.
  • Someone knew we would land on the beach the night before we attacked.
  • Soon, the others began to land on the beach.
  • At first we will land two hundred men on the beach there is no space for more.
  • They had not reached it before the second battalion landed on the beach behind them.
8. contain beaches = zawieraj plaże contain beaches
(2) know, close, open, separate
Kolokacji: 4
(3) overlook, flank
Kolokacji: 2
(6) surround, strew
Kolokacji: 2
przymiotnik + beach
Kolokacji: 125
sandy beach • Long Beach • beautiful beach • private beach • white beach • public beach • small beach • popular beach • best beach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.