"at a beach" — Słownik kolokacji angielskich

at a beach kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na plaży
  1. at przyimek + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Remember why you are at the beach in the first place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo