PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"polluted beach" — Słownik kolokacji angielskich

polluted beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zanieczyszczona plaża
  1. polluted przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Meanwhile the East End of the city looks like a polluted, litter-strewn beach after the tide has gone out: derelict, depressed, abandoned.

    Podobne kolokacje: