"in Huntington Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: in Long Beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w Huntington Plaża
  1. in przyimek + beach rzeczownik
    Silna kolokacja

    She lives in Long Beach with her husband and three children.

    Podobne kolokacje: