PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"beach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

beach rzeczownik

rzeczownik + beach
Kolokacji: 134
Palm Beach • Miami Beach • Virginia Beach • Newport Beach • sand beach • South Beach • Brighton Beach • Howard Beach • ...
beach + rzeczownik
Kolokacji: 115
Beach Boy • beach house • beach resort • beach volleyball • beach ball • beach area • beach club • beach party • beach town • ...
beach + czasownik
Kolokacji: 19
Mr. Beach says • beach stretches • beach makes • beach offers • beach looks • ...
czasownik + beach
Kolokacji: 29
include beaches • born in Beach • wash up on the beach • know for one's beaches • overlook the beach • ...
przymiotnik + beach
Kolokacji: 125
sandy beach • Long Beach • beautiful beach • private beach • white beach • public beach • small beach • popular beach • best beach • ...
przyimek + beach
Kolokacji: 24
with beaches • in Long Beach • onto the beach • along the beach • down the beach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
6. down the beach = w dół plaży down the beach
12. across the beach = przez plażę across the beach
  • It hesitated for a few seconds and ran across the beach.
  • It may be used to ferry the disabled across the beach.
  • Moving onto and across the beach has its own challenges.
  • Carrying her, he started across the beach toward the path.
  • The adults are constantly going and coming across the beach.
  • It stood like a wall across the beach and extended far into the ocean.
  • He started to walk across the beach in the darkness.
  • Tom stood up, pushed the book into his belt, and walked back across the beach.
  • He led the way across the beach, and into the grove.
  • He came down off the path and across the beach to stand in front of them.

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.