Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"along the beaches" — Słownik kolokacji angielskich

along the beaches kolokacja
Popularniejsza odmiana: along the beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzdłuż plaż
  1. along przyimek + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He would go along the beach and back to the city that way.

    Podobne kolokacje: