PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"Mr. Beach says" — Słownik kolokacji angielskich

Mr. Beach says kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Mr. Plaża mówi
  1. beach rzeczownik + say czasownik
    Luźna kolokacja

    His enunciation has earned him at least one good review, Mr. Beach said.

    Podobne kolokacje: