Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"in Beach" — Słownik kolokacji angielskich

in Beach kolokacja
Popularniejsza odmiana: in Long Beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w Plaży
  1. in przyimek + beach rzeczownik
    Silna kolokacja

    She lives in Long Beach with her husband and three children.

    Podobne kolokacje: