"on the beaches" — Słownik kolokacji angielskich

on the beaches kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na plażach
  1. on przyimek + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The dead woman on the beach could have been her.

    Podobne kolokacje:

podobne do "on the beaches" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "on the beaches" po polsku

inne
drink na bazie alkoholu, soków, likierów, z dodatkiem owoców np. Caipirinha, Sex on the Beach = beach drink