"onto beaches" — Słownik kolokacji angielskich

onto beaches kolokacja
Popularniejsza odmiana: onto the beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na plaże
  1. onto przyimek + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Is there a way down onto the beach along the side of the house?"

    Podobne kolokacje: