PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"to the beaches" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "to the beaches" po angielsku

obrazek do "beach" po polsku
rzeczownik
 1. plaża [policzalny]
  Let's go for a walk on the beach. (Chodźmy na plażę na spacer.)
  Tom jumped out and pulled the boat up on the beach. (Tom wyskoczył i wciągnął łódkę na plażę.)
czasownik
 1. wyciągać na brzeg (łódź)
  The sailor beached his boat. (Żeglarz wyciągnął swą łódź na brzeg.)
  We have to beach the boat because the storm is coming. (Musimy wyciągnąć łódkę na brzeg, bo idzie sztorm.)
przymiotnik
 1. plażowy
  Could you toss me a beach towel, please? (Podałbyś mi plażowy ręcznik, proszę?)
  Beach volleyball is my favourite team sport. (Moim ulubionym sportem zespołowym jest siatkówka plażowa.)
  Today is very windy, so I won't wear my beach hat. (Dzisiejszy dzień jest bardzo wietrzny, więc nie będę nakładać mojego plażowego kapelusza.)

"to the beaches" — Słownik kolokacji angielskich

to the beaches kolokacja
Popularniejsza odmiana: to the beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do plaż
 1. to przyimek + beach rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Everyone knows when the five are coming down to the beach.

  Podobne kolokacje: