"on beaches" — Słownik kolokacji angielskich

on beaches kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na plażach
  1. on przyimek + beach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The dead woman on the beach could have been her.

    Podobne kolokacje: