"beach babe" — Słownik kolokacji angielskich

beach babe kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowe niemowlę
  1. beach rzeczownik + babe rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "We've had rodeo guys and beach babes; they've done better," she continued.

    Podobne kolokacje: