"restore beaches" — Słownik kolokacji angielskich

restore beaches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywróć plaże
  1. restore czasownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    New Jersey would be a big loser under a Clinton Administration plan to cut aid to restore beaches, a state official says.