"beach includes" — Słownik kolokacji angielskich

beach includes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plaża obejmuje
  1. beach rzeczownik + include czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    St. Croix's attractions - good beaches and a wealth of sports, golf included - are ready for visitors.

    Podobne kolokacje: