"beach boy" — Słownik kolokacji angielskich

beach boy kolokacja
Popularniejsza odmiana: Beach Boy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowy chłopiec
  1. beach rzeczownik + boy rzeczownik
    Luźna kolokacja

    You're taking the beach boy back to the one thing that's a constant.

    Podobne kolokacje: