MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"boy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

boy rzeczownik

rzeczownik + boy
Kolokacji: 145
Beach Boy • baby boy • altar boy • Backstreet Boy • poster boy • farm boy • Game Boy • country boy • school boy • delivery boy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
1. Beach Boy = Plażowy Chłopiec Beach Boy
  • You're taking the beach boy back to the one thing that's a constant.
  • But at 72 he still looks like, well, a beach boy, albeit older.
  • The beach boys grew up, however; some of them even graduated from law school.
  • Who came up with the name of the Beach Boys?
  • But it wasn't anything to do with the Beach Boys!
  • "I'm also a beach boy; I wanted to be near the ocean."
  • Above all, Picasso was one of the all-time great beach boys.
  • The Beach Boys have all been dead for eight thousand years.
  • None of the other Beach Boys appeared on the record.
  • For the Beach Boys, '67 should be the year of new sounds.
2. baby boy = chłopczyk baby boy
3. altar boy = ministrant altar boy
4. Backstreet Boy = Pokątny Chłopiec Backstreet Boy
5. poster boy = chłopiec, którego zdjęcie użyte jest w kampanii reklamowej (np. o tematyce społecznej) poster boy
6. farm boy = chłopiec gospodarski farm boy
7. Game Boy = Game Boy (przenośna konsola gier wideo) Game Boy
8. country boy = chłopak ze wsi country boy
9. school boy = chłopiec szkolny school boy
10. delivery boy = roznosiciel, dostawca delivery boy
11. office boy = goniec office boy
12. errand boy = chłopiec na posyłki errand boy
14. cabin boy = chłopiec okrętowy cabin boy
15. boy of one's age = chłopiec z czyjś wiek boy of one's age
16. Pet Shop Boy = Sklep zoologiczny Chłopiec Pet Shop Boy
17. city boy = chłopiec z miasta, mieszczuch (rodzaj archetypu) city boy
18. college boy = chłopiec college'u college boy
19. Danny Boy = Danny Chłopiec Danny Boy
20. messenger boy = goniec, kurier, posłaniec, wysłannik messenger boy
21. ball boy = chłopiec do podawania piłek (np. w czasie meczu w tenisa) ball boy
22. copy boy = kopia chłopiec copy boy
23. Jersey Boy = Wyspa Jersey Chłopiec Jersey Boy
24. Brooklyn boy = Brooklyn chłopiec Brooklyn boy
25. village boy = miejscowy chłopiec village boy
26. birthday boy = solenizant (chłopak obchodzący urodziny) birthday boy
27. bat boy = nietoperz chłopiec bat boy
28. choir boy = chór chłopiec choir boy
30. neighborhood boy = dzielnica chłopiec neighborhood boy
31. lover boy = kochaś lover boy
boy + rzeczownik
Kolokacji: 59
Boy Scout • boy band • Boy George • boy friend • boy wonder • Game Boy Advance • boys school • Boys Girls Club • Boys Choir • ...
boy + czasownik
Kolokacji: 446
boy sits • boy stands • boy wears • boy walks • boy runs • boy plays • boy watches • boy looks • boy dies • boy falls • boy meets • ...
czasownik + boy
Kolokacji: 98
boy named • boy called • include boys • like boys • boy dressed • abuse boys • boy is born • boy is taught • boy is killed • boy is raised • ...
przymiotnik + boy
Kolokacji: 320
young boy • little boy • old boy • big boy • teenage boy • bad boy • teen-age boy • adolescent boy • Jewish boy • poor boy • small boy • ...
przyimek + boy
Kolokacji: 21
among boys • between boys • for boys • against boys • of boys • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.