PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"hold in Beach" — Słownik kolokacji angielskich

hold in Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukryj Plażę
  1. hold czasownik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The 2004 United States Olympic Trials for swimming events was held from July 7-14 in Long Beach, California.

    Podobne kolokacje: