"from Beach" — Słownik kolokacji angielskich

from Beach kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z Plaży
  1. from przyimek + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He also wanted to get out of the room in case someone had seen us coming from the beach.

    Podobne kolokacje: