PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"beach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

beach rzeczownik

rzeczownik + beach
Kolokacji: 134
Palm Beach • Miami Beach • Virginia Beach • Newport Beach • sand beach • South Beach • Brighton Beach • Howard Beach • ...
beach + rzeczownik
Kolokacji: 115
Beach Boy • beach house • beach resort • beach volleyball • beach ball • beach area • beach club • beach party • beach town • ...
beach + czasownik
Kolokacji: 19
Mr. Beach says • beach stretches • beach makes • beach offers • beach looks • ...
czasownik + beach
Kolokacji: 29
include beaches • born in Beach • wash up on the beach • know for one's beaches • overlook the beach • ...
przymiotnik + beach
Kolokacji: 125
sandy beach • Long Beach • beautiful beach • private beach • white beach • public beach • small beach • popular beach • best beach • ...
przyimek + beach
Kolokacji: 24
with beaches • in Long Beach • onto the beach • along the beach • down the beach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
6. down the beach = w dół plaży down the beach
  • The dead woman on the beach could have been her.
  • A man was on the beach, looking up at them.
  • They're not going to leave you on the beach for long.
  • He turned to the others with them on the beach.
  • Our summer place may not be right on the beach.
  • I could find you a house right on the beach.
  • I mean, who knows what can happen to you on the beach at night?
  • Who were you talking to last night on the beach?
  • My late father sat on the same beach in May 1941.
  • A guy gets to know things when he's on the beach.
12. across the beach = przez plażę across the beach

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.