Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"down the beach" — Słownik kolokacji angielskich

down the beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w dół plaży
  1. down przyimek + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Far down the beach, two women were making their way toward the ship.

    Podobne kolokacje:

podobne do "down the beach" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "down the beach" po polsku

inne
drink na bazie alkoholu, soków, likierów, z dodatkiem owoców np. Caipirinha, Sex on the Beach = beach drink