"at Long Beach" — Słownik kolokacji angielskich

at Long Beach kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na Długiej Plaży
  1. at przyimek + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Remember why you are at the beach in the first place.

    Podobne kolokacje: