"to Long Beach" — Słownik kolokacji angielskich

to Long Beach kolokacja
Popularniejsza odmiana: to the beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do Długiej Plaży
  1. to przyimek + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Everyone knows when the five are coming down to the beach.

    Podobne kolokacje: