"in West Beach" — Słownik kolokacji angielskich

in West Beach kolokacja
Popularniejsza odmiana: in Long Beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w Zachodzie Plaża
  1. in przyimek + beach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She lives in Long Beach with her husband and three children.

    Podobne kolokacje: