"with several beaches" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: with beaches
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z kilkoma plażami
  1. with przyimek + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They live near any body of water particularly an ocean with a beach.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo