"pristine beach" — Słownik kolokacji angielskich

pristine beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieskazitelna plaża
  1. pristine przymiotnik + beach rzeczownik
    Silna kolokacja

    On the southern side of the island, Saline is a pristine beach with no development.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo