PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"from beaches" — Słownik kolokacji angielskich

from beaches kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z plaż
  1. from przyimek + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He also wanted to get out of the room in case someone had seen us coming from the beach.

    Podobne kolokacje: