"contain beaches" — Słownik kolokacji angielskich

contain beaches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj plaże
  1. contain czasownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Edgewater contains several beaches that residents enjoy in the late spring, summer, and early autumn.

    Podobne kolokacje: