"Venice Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Venice Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wenecja Plaża
  1. Venice rzeczownik + beach rzeczownik
    Silna kolokacja

    She was mostly thinking about making a trip to Venice Beach next weekend.

    Podobne kolokacje: