"beach consists" — Słownik kolokacji angielskich

beach consists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plaża składa się
  1. beach rzeczownik + consist czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The beaches on the island consist of boulders and stones.

    Podobne kolokacje: