"beach curves" — Słownik kolokacji angielskich

beach curves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowe krzywe
  1. beach rzeczownik + curve czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The beach curved away to left and right.

    Podobne kolokacje: